List/Grid

ТАНИЛЦУУЛГА Subscribe to ТАНИЛЦУУЛГА

А-293 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

А-293 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

2020 оны 08 сарын 19 өдөр Дугаар А-293 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

А-266 Шинэ ургац- Намрын ногооны худалдаа-г зохион байгуулах тухай

А-266 Шинэ ургац- Намрын ногооны худалдаа-г зохион байгуулах тухай

2020 оны 07 сарын 22 өдөр Дугаар А-266 Улаанбаатар хот “Шинэ ургац-Намрын ногооны худалдаа”-г зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭ

ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН БАЯРЫН МЭНДИЙГ ХҮРГЭЕ

ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН БАЯРЫН МЭНДИЙГ ХҮРГЭЕ

МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭ

А-269 Засаг даргын шагналаар шагнах тухай

А-269 Засаг даргын шагналаар шагнах тухай

2020 оны 07 сарын 28 өдөр Дугаар А-269 Улаанбаатар хот Засаг даргын шагналаар шагнах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2… Дэлгэрэнгүй… »

А-271 Наран хэсгийн шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжийн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А-271 Наран хэсгийн шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжийн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2020 оны 07 сарын 28 өдөр Дугаар А-271 Улаанбаатар хот Наран хэсгийн шинэ суурьшлын бүсийн айл өрхийн цахилгаан хангамжийн ажлын үнэлгээний  хороо байгуулах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн… Дэлгэрэнгүй… »

А-273 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай

А-273 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай

2020 оны 07 сарын 30 өдөр Дугаар А-273 Улаанбаатар хот Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилж, үүрэг чиглэл өгөх тухай

Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилж, үүрэг чиглэл өгөх тухай

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар