List/Grid

ТАНИЛЦУУЛГА Subscribe to ТАНИЛЦУУЛГА

А-300 М.Золжаргалын асран хамгаалагчийг хүчингүй болгож дахин асран хамгаалагч тогтоох тухай

А-300 М.Золжаргалын асран хамгаалагчийг хүчингүй болгож дахин асран хамгаалагч тогтоох тухай

2020 оны 08 сарын 28 өдөр Дугаар А-300 Улаанбаатар хот М.Золжаргалын асран хамгаалагчийг хүчингүй болгож дахин асран хамгаалагч тогтоох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай… Дэлгэрэнгүй… »

А-299 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-299 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020 оны 08 сарын 28 А/299 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хаягжуулалтын тухай хуулийн… Дэлгэрэнгүй… »

А-298 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг дахин зохион байгуулах тухай

А-298 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг дахин зохион байгуулах тухай

2020 оны 08 сарын 27 өдөр А/298 Улаанбаатар хот Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг дахин зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн… Дэлгэрэнгүй… »

А-299 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-299 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020 оны 08 сарын 28 өдөр Дугаар А/299 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хаягжуулалтын… Дэлгэрэнгүй… »

А-298 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг дахин зохион байгуулах тухай

А-298 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг дахин зохион байгуулах тухай

2020 оны 08 сарын 27 өдөр Дугаар А/298 Улаанбаатар хот Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг дахин зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай… Дэлгэрэнгүй… »

А-276 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-276 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020 оны 07 сарын 30 өдөр Дугаар А-276 Улаанбаатар хот Хяналт шалгалт хийж, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын… Дэлгэрэнгүй… »

А-283 Дүүргийн 241 дүгээр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай

А-283 Дүүргийн 241 дүгээр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай

2020 оны 08 сарын 18 өдөр Дугаар А/283 Улаанбаатар хот Дүүргийн 241 дүгээр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай… Дэлгэрэнгүй… »

А-288 Төвлөрсөн хогийн цэгийг шинээр байгуулах ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-288 Төвлөрсөн хогийн цэгийг шинээр байгуулах ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020 оны 08 сарын 19 өдөр Дугаар А-288 Улаанбаатар хот Төвлөрсөн хогийн цэгийг шинээр байгуулах ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,… Дэлгэрэнгүй… »

А-291 Засаг даргын шагналаар шагнах тухай

А-291 Засаг даргын шагналаар шагнах тухай

2020 оны 08 сарын 19 өдөр Дугаар А-291 Улаанбаатар хот Засаг даргын шагналаар шагнах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2… Дэлгэрэнгүй… »

А-292 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

А-292 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

2020 оны 08 сарын 19 өдөр Дугаар А-292 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн… Дэлгэрэнгүй… »