List/Grid

ТАНИЛЦУУЛГА Subscribe to ТАНИЛЦУУЛГА

Барилгын түр хашааг стандартын дагуу болголоо

Барилгын түр хашааг стандартын дагуу болголоо

Орчны аюулгүй байдлын UCS 0001-01:2019 стандартыг мөрдүүлэх ажлын хүрээнд тус дүүрэгт баригдаж буй 9 барилгын түр хашаанд хяналт тавьж ажилласны дүнд 4 барилгын түр хашааг стандартын дагуу бариулж, 4 барилгын… Дэлгэрэнгүй… »

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 6 ДУГААР САРЫН 17-НД БОЛНО

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 6 ДУГААР САРЫН 17-НД БОЛНО

Багануур дүүргийн газар зохион байгуулалтын албанаас газар эзэмших, ашиглах эрхийн Танхимын дуудлага худалдааг 12 байршилд зарлаж байна. Дуудлага худалдаа 2020 оны 06 дугаар сарын 17-ний өдрийн 14:00 цагт ЗДТГ-ын 219… Дэлгэрэнгүй… »

Дүүргийн хэмжээнд 17 худгийн тагийг засварлаж аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан.

Дүүргийн хэмжээнд 17 худгийн тагийг засварлаж аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан.

Дүүргийн нөхцөл байдлын 14 хоногийн мэдээ

Дүүргийн нөхцөл байдлын 14 хоногийн мэдээ

А/129 Засаг даргын шагналаар шагнуулах тухай

А/129 Засаг даргын шагналаар шагнуулах тухай

Дүүргийн 14 хоногийн нөхцөл байдлын мэдээ

Дүүргийн 14 хоногийн нөхцөл байдлын мэдээ

Улсын их хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн 21-р тойргийн Багануур дүүрэг дэх санал авах байруудын байршил

Улсын их хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн 21-р тойргийн Багануур дүүрэг дэх санал авах байруудын байршил

А-163 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

А-163 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

2020 оны 04 сарын 27-ны өдөр Дугаар 163 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн… Дэлгэрэнгүй… »

А-167 Хамтран эзэмшигч нэмэх тухай

А-167 Хамтран эзэмшигч нэмэх тухай

2020 оны 04 сарын 27 өдөр А/167 Улаанбаатар хот Хамтран эзэмшигч нэмэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай… Дэлгэрэнгүй… »

Дүүргийн 14 хоног тутмын нөхцөл байдлын мэдээ

Дүүргийн 14 хоног тутмын нөхцөл байдлын мэдээ