Эрсдлээс урьдчилан сэргийлж ажиллахыг зөвлөж байна.

10386946_1433949813542318_8769214997977934212_o2014.06.27 12 цаг 05. Багануур дүүрэгт хийгдэж байгаа барилгын өргөтгөл, засварын зарим ажилд хяналт хийж каск өмсөөгүй ажил гүйцэтгэж байсан, хамгаалалтын тор татаагүй байсан зөрчлийг илрүүлэн газар дээр нь мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгч зөрчлийг арилгууллаа. Барилгын засвар, өргөтгөлийн ажил гүйцэтгэж байгаа ажилтнууд, хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэлийг бүрэн өмсч, хаалт хамгаалалт тор татан өөрсдийгөө болон бусдыг эрсдлээс урьдчилан сэргийлж ажиллахыг зөвлөж байна.
10348744_1433949836875649_7978928429859219563_o