List/Grid

Archive: Page 2

А-314 Хөрөнгө гаргаж дэмжлэг үзүүлэх тухай

А-314 Хөрөнгө гаргаж дэмжлэг үзүүлэх тухай

2020 оны 09 сарын 16 өдөр Дугаар А-314 Улаанбаатар хот Хөрөнгө гаргаж дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ

А-307 Ж.Сайнхүү, Б.Оюунтуяа нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай

А-307 Ж.Сайнхүү, Б.Оюунтуяа нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай

2020 оны 09 сарын 16 өдөр Дугаар А-307 Улаанбаатар хот Ж.Сайнхүү, Б.Оюунтуяа нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай             Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29… Дэлгэрэнгүй… »

А-306 Сургалт явуулах тухай

А-306 Сургалт явуулах тухай

2020 оны 09 сарын 11 өдөр Дугаар А-306 Улаанбаатар хот Сургалт явуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Дайчилгааны тухай… Дэлгэрэнгүй… »

“ТЭМҮҮЛЭЛ” ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАНГИЙН ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ 80 ХУВЬТАЙ БАЙНА

“ТЭМҮҮЛЭЛ” ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАНГИЙН ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ 80 ХУВЬТАЙ БАЙНА

ДҮҮРГИЙН НАРАН ХЭСЭГТ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ЯВЦ 80%-ТАЙ БАЙНА

ДҮҮРГИЙН НАРАН ХЭСЭГТ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ЯВЦ 80%-ТАЙ БАЙНА

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

ӨНӨӨДӨР ХИЛЧДИЙН ӨДӨР

ӨНӨӨДӨР ХИЛЧДИЙН ӨДӨР

ИРЭХ 10 САРААС ЭХЛЭН ИРГЭД ОРОН НУТАГТАА КОМПЬЮТЕРТ ТОМОГРАФИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ БОЛОМЖ БҮРДЛЭЭ

ИРЭХ 10 САРААС ЭХЛЭН ИРГЭД ОРОН НУТАГТАА КОМПЬЮТЕРТ ТОМОГРАФИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ БОЛОМЖ БҮРДЛЭЭ

А-303 Дүүргийн Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай

А-303 Дүүргийн Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай

2020 оны 09 сарын 04 өдөр Дугаар А-303 Улаанбаатар хот Дүүргийн Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »