List/Grid

Archive: Page 19

А/249   Дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/249 Дэмжлэг үзүүлэх тухай

2019 оны 07 сарын 17 Дугаар А/249 Улаанбаатар хот Дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Биеийн тамир, спортын… Дэлгэрэнгүй… »

А/243  Хөрөнгө гаргах тухай

А/243 Хөрөнгө гаргах тухай

2019 оны 07 сарын 09 А/243 Улаанбаатар хот Хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Сангийн сайдын 2019 оны… Дэлгэрэнгүй… »

А/241 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/241 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

2019 оны 07 сарын 05 А/241 Улаанбаатар хот Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6,… Дэлгэрэнгүй… »

А/240   Шагнах тухай

А/240 Шагнах тухай

2019 оны 07 сарын 05 Дугаар А/240 Улаанбаатар хот Шагнах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын… Дэлгэрэнгүй… »

А/239 Цаг агаарын мэдээ хүргэхэд хөрөнгө гаргах тухай

А/239 Цаг агаарын мэдээ хүргэхэд хөрөнгө гаргах тухай

2019оны 07 сарын 05 Дугаар А/239 Улаанбаатар хот Цаг агаарын мэдээ хүргэхэд хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5,… Дэлгэрэнгүй… »

А/238 Хөрөнгө гаргах тухай

А/238 Хөрөнгө гаргах тухай

2019 оны 07 сарын 05 А/238 Улаанбаатар хот Хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын… Дэлгэрэнгүй… »

А/237  Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай

А/237 Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай

2019 оны 07 сарын 05 Дугаар А/237 Улаанбаатар хот Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29… Дэлгэрэнгүй… »

А/236 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/236 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019 оны 07 сарын 05 Дугаар А/236 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг,… Дэлгэрэнгүй… »

А/235 Ариутгал халдваргүйжилтийн ажил зохион байгуулах тухай

А/235 Ариутгал халдваргүйжилтийн ажил зохион байгуулах тухай

2019 оны 07 сарын 03 өдөр Дугаар А/235 Улаанбаатар хот Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/234 Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулах тухай

А/234 Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулах тухай

Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 ”а”, 29.2, Малын амьтны… Дэлгэрэнгүй… »