List/Grid

Archive: Page 15

А/295 Үйлчилгээний соёл 5S-ийг хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллага аяныг зохион байгуулах тухай

А/295 Үйлчилгээний соёл 5S-ийг хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллага аяныг зохион байгуулах тухай

2019 оны 08 сарын 27 А/295 Улаанбаатар хот “Үйлчилгээний соёл 5S-ийг хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллага” аяныг зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29… Дэлгэрэнгүй… »

А/271 шагнах тухай

А/271 шагнах тухай

2019 оны 08 сарын 07 А/271 Улаанбаатар хот Шагнах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2018… Дэлгэрэнгүй… »

А/219 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/219 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019 оны 08 дугаар сарын 08 Дугаар А/273 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь… Дэлгэрэнгүй… »

А/278 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/278 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019 оны 08 сарын 13 Дугаар А/278 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг… Дэлгэрэнгүй… »

А/279 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/279 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2019 оны 08 сарын 13 Дугаар А/279 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон… Дэлгэрэнгүй… »

А/280 Шагнах тухай

А/280 Шагнах тухай

2019 оны 08 сарын 14 А/280 Улаанбаатар хот Шагнах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2018… Дэлгэрэнгүй… »

А/281 Дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/281 Дэмжлэг үзүүлэх тухай

2019 оны 08 сарын 21 Дугаар А/281 Улаанбаатар хот Дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/282 Байгалийн голомтод тарваган тахал болон хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

А/282 Байгалийн голомтод тарваган тахал болон хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

2019 оны 08 сарын 21 Дугаар А/282 Улаанбаатар хот Байгалийн голомтод тарваган тахал болон хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/284 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай

А/284 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай

2019 оны 08 сарын 23 Дугаар А/284 Улаанбаатар хот Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа,… Дэлгэрэнгүй… »

А/266 2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/266 2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай             Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь… Дэлгэрэнгүй… »