“Дүнжингарав-Экспо” үзэсгэлэн худалдаанд амжилттай оролцоод ирлээ.

DSC02820 Дүүргийн ЖДҮДТөвөөс зохион байгуулж, Дүүргийн Засаг даргын нөөц сангаас 600,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 14 үйлдвэр эрхлэгчид өөрсдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэнд оролцлоо. Тус үзэсгэлэнд оролцсноор ЖДҮ-лэл эрхлэгчид маань 2,126,000 төгрөгийн борлуулалт хийж бүтээгдэхүүнээ зах зээлд таниулж, борлуулалтынхаа сувгыг нэмэгдүүлж, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх захиалга авч, бусад үйлдвэр эрхлэгчидтэй тушлага солилцсон өндөр ач холбогдолтой байлаа. Цаашид ийм арга хэмжээ тогтмол зохион байгуулж байхыг олон үйлдвэр эрхлэгчид санал болгож байв.

Comments are closed.