ШАДАР САЙДЫН АЖЛЫН АЛБА, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ, ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ХАМТАРСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ ДҮҮРЭГТ АЖИЛЛАЛАА

Comments are closed.