Бүх нийтийн бэлэн байдлын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Comments are closed.