Иргэдэд хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгнө.

Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн өмгөөлөгчдийн холбоотой хамтран иргэдэд хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх өдөрлөгийг зохион байгуулдаг.

Энэ удаагийн зөвлөгөөг 2020.01.22-ны өдрийн 09.00-17.00 цагийн хооронд Засаг даргын тамгын газрын байранд явуулах ба Монголын хуульчдын холбооны өмгөөлөгч Я.Цэнд-Аюуш үнэ төлбөргүй өгнө.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.