List/Grid

Daily Archives: 11:23 am

“Багануур тохижилт” ААТҮГ төв замын уулзварууд, автобусны буудал болон салбар замуудад 4-тн давс цацан цасыг арилгаж байна

“Багануур тохижилт” ААТҮГ төв замын уулзварууд, автобусны буудал болон салбар замуудад 4-тн давс цацан цасыг арилгаж байна