List/Grid

ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ Subscribe to ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2021 оны 01 сарын 25 өдөр                     А/19                         Улаанбаатар хот Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд  хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний… Дэлгэрэнгүй… »

А/09 Л.Эрдэнэтуяад дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/09 Л.Эрдэнэтуяад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Нийслэлийн Засаг даргын А/221 тоот захирамж:

Нийслэлийн Засаг даргын А/221 тоот захирамж:

А/07 Б.Туяад сургалтын төлбөр олгох тухай

А/07 Б.Туяад сургалтын төлбөр олгох тухай

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 6 байршилд нийт 5,3 км гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 6 байршилд нийт 5,3 км гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2021 оны 03 сарын 01 А-45 Улаанбаатар хот Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 6 байршилд нийт 5,3 км гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа,… Дэлгэрэнгүй… »

Манай хороо-миний гудамж аян зохион байгуулах дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

Манай хороо-миний гудамж аян зохион байгуулах дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021 оны 02 сарын 23 өдөр А-41 Улаанбаатар хот Манай хороо-миний гудамж аян зохион байгуулах дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай… Дэлгэрэнгүй… »

Шуурхай штаб үргэлжлүүлэн ажиллахтай холбогдуулан хөрөнгө гаргах тухай

Шуурхай штаб үргэлжлүүлэн ажиллахтай холбогдуулан хөрөнгө гаргах тухай

2021 оны 02 сарын 10 өдөр А-37 Улаанбаатар хот Шуурхай штаб үргэлжлүүлэн ажиллахтай холбогдуулан хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

2021 оны 02 сарын 01 өдөр А/30 Улаанбаатар хот Журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

“Багануур гэрэлтүүлэг чигмэглэл” ААТҮГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай

“Багануур гэрэлтүүлэг чигмэглэл” ААТҮГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай

2021 оны 01 сарын 25 өдөр                     А/21                         Улаанбаатар хот “Багануур гэрэлтүүлэг чимэглэл” ААТҮГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29… Дэлгэрэнгүй… »