List/Grid

ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ Subscribe to ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ

А/15 Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын хүүхдийн бэлэг авахад хөрөнгө гаргах тухай

А/15 Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын хүүхдийн бэлэг авахад хөрөнгө гаргах тухай

А/14 Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэхэд авах зарим арга хэмжээний тухай

А/14 Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэхэд авах зарим арга хэмжээний тухай

А/13 Тохижилтын ажлыг дансанд бүртгэх тухай

А/13 Тохижилтын ажлыг дансанд бүртгэх тухай

А/12 Авто машин данснаас хасах тухай

А/12 Авто машин данснаас хасах тухай

А/11 Дотоод хяналт шалгалтын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

А/11 Дотоод хяналт шалгалтын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2021 оны 01 сарын 25 өдөр                     А/19                         Улаанбаатар хот Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд  хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний… Дэлгэрэнгүй… »

А/09 Л.Эрдэнэтуяад дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/09 Л.Эрдэнэтуяад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Нийслэлийн Засаг даргын А/221 тоот захирамж:

Нийслэлийн Засаг даргын А/221 тоот захирамж: