List/Grid

Хороо, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Subscribe to Хороо, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Дүүргийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2021 оны 3-р улирлын тайлан

Дүүргийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2021 оны 3-р улирлын тайлан

Дүүргийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /Эхний хагас жилийн байдлаар/

Дүүргийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /Эхний хагас жилийн байдлаар/

Хороо, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Хороо, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Овог: Бадрах Нэр: Цогзолмаа Харилцах утас: 96079091, 99056045 Албан тушаал: Хороо, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Байршил: Багануур дүүргийн  ЗДТГ-ын 229 тоот Иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь:… Дэлгэрэнгүй… »