List/Grid

Төсөлд санал авах Subscribe to Төсөлд санал авах

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Малын тоо толгойд ногдуулах албан татварын хэмжээг тогтоох тухай  дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолын төсөлд санал авч байна.

Малын тоо толгойд ногдуулах албан татварын хэмжээг тогтоох тухай дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолын төсөлд санал авч байна.

Санал авч байна.

Санал авч байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ Цагийн хязгаарт өөрчлөлт оруулах тухай             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-гийн “ж”, 29.2, Архидан согтуурахтай тэмцэх… Дэлгэрэнгүй… »