List/Grid

Төсөлд санал авах Subscribe to Төсөлд санал авах

Санал авч байна.

Санал авч байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ Цагийн хязгаарт өөрчлөлт оруулах тухай             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-гийн “ж”, 29.2, Архидан согтуурахтай тэмцэх… Дэлгэрэнгүй… »