List/Grid

ЗДТГ-аас үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалт Subscribe to ЗДТГ-аас үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалт

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

Архивын лавлагаа авахад бүрдүүлэх материал

Архивын лавлагаа авахад бүрдүүлэх материал

Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж

Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж

Оюутны хөгжлийн зээл

Оюутны хөгжлийн зээл

ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх эрх зүйн актууд

ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх эрх зүйн актууд

ЗДТГ-аас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

ЗДТГ-аас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ