List/Grid

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ Subscribe to АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ

Багануур дүүргийн 40 жилийн ойн тэмдэг олгох журам

Багануур дүүргийн 40 жилийн ойн тэмдэг олгох журам

Багануур дүүргийн 47 байгууллагын   архивын баримтад   нэгдсэн тооллого явуулсан тухай

Багануур дүүргийн 47 байгууллагын архивын баримтад нэгдсэн тооллого явуулсан тухай

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ  ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ИЛТГЭХ ХУУДАС  Багануур дүүргийн 47 байгууллагын   архивын баримтад нэгдсэн тооллого явуулсан тухай 2017 оны 10 дугаар сарын 25             … Дэлгэрэнгүй… »