List/Grid

Өргөдөл гомдол Subscribe to Өргөдөл гомдол

Дүүргийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2021 оны 3-р улирлын тайлан

Дүүргийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2021 оны 3-р улирлын тайлан

Дүүргийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /Эхний хагас жилийн байдлаар/

Дүүргийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /Эхний хагас жилийн байдлаар/

Дүүргийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2021 оны 1-р улирлын тайлан

Дүүргийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2021 оны 1-р улирлын тайлан

Дүүргийн 2020 оны өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

Дүүргийн 2020 оны өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

Дүүргийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /Эхний хагас жилийн байдлаар/

Дүүргийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан /Эхний хагас жилийн байдлаар/

1-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

1-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРГЭДЭЭС ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРГЭДЭЭС ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРГЭДЭЭС                                             … Дэлгэрэнгүй… »

Байгууллагуудын удирдлага, өргөдөл гомдол хариуцсан албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Байгууллагуудын удирдлага, өргөдөл гомдол хариуцсан албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Байгууллагуудын удирдлага, өргөдөл гомдол хариуцсан албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах, дүүргийн хэмжээнд smartcity.mn программын ашиглалтыг сайжруулах чиглэлээр Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн… Дэлгэрэнгүй… »

Хороо, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Хороо, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Овог: Бадрах Нэр: Цогзолмаа Харилцах утас: 96079091, 99056045 Албан тушаал: Хороо, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Байршил: Багануур дүүргийн  ЗДТГ-ын 229 тоот Иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь:… Дэлгэрэнгүй… »