List/Grid

Удирдлагын зөвлөлийн хурлын шийдвэр Subscribe to Удирдлагын зөвлөлийн хурлын шийдвэр

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр

Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2020 ОНЫ 4-Р УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2020 ОНЫ 4-Р УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

УЗХ-ын ТОЙМ 3-Р УЛИРАЛ

УЗХ-ын ТОЙМ 3-Р УЛИРАЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2020 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2020 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

УЗХ-ын ТОЙМ 2-Р УЛИРАЛ

УЗХ-ын ТОЙМ 2-Р УЛИРАЛ

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР  ДҮҮРГИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧИЙН   ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

                                      

2020 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛД  ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2020 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

УЗХ-ын ТОЙМ 1-Р УЛИРАЛ

УЗХ-ын ТОЙМ 1-Р УЛИРАЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2020 ОНЫ 4-Р УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2020 ОНЫ 4-Р УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

УЗХ-ын ТОЙМ 4-Р УЛИРАЛ

УЗХ-ын ТОЙМ 4-Р УЛИРАЛ