List/Grid

А ТУШААЛ Subscribe to А ТУШААЛ

А/24 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

А/24 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

А/23 Тохижилтын ажил бүртгэх тухай

А/23 Тохижилтын ажил бүртгэх тухай

А/22 Хяналтын камер бүртгэх тухай

А/22 Хяналтын камер бүртгэх тухай

А/21 Хороо, хэсгийн ахлагч нарын багийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/21 Хороо, хэсгийн ахлагч нарын багийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/20 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай

А/20 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай

А/19 Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

А/19 Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

А/18 Компьютер балансаас балансад шилжүүлэх тухай

А/18 Компьютер балансаас балансад шилжүүлэх тухай

А/17 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай

А/17 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай

А/16 Үнэлгээний баг байгуулах тухай

А/16 Үнэлгээний баг байгуулах тухай

А/15 Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын хүүхдийн бэлэг авахад хөрөнгө гаргах тухай

А/15 Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын хүүхдийн бэлэг авахад хөрөнгө гаргах тухай