List/Grid

А ТУШААЛ Subscribe to А ТУШААЛ

А/09 Л.Эрдэнэтуяад дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/09 Л.Эрдэнэтуяад дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/07 Б.Туяад сургалтын төлбөр олгох тухай

А/07 Б.Туяад сургалтын төлбөр олгох тухай

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 6 байршилд нийт 5,3 км гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 6 байршилд нийт 5,3 км гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2021 оны 03 сарын 01 А-45 Улаанбаатар хот Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 6 байршилд нийт 5,3 км гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа,… Дэлгэрэнгүй… »

ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

2021 оны 02 сарын 01 өдөр А/30 Улаанбаатар хот Журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

А/06 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/06 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/05 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

А/05 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

А/01 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

А/01 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

А/67 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/67 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/65 Гэрлэн дохио данснаас хасах тухай

А/65 Гэрлэн дохио данснаас хасах тухай

А/44 Техник тоног төхөөрөмж бүртгэх тухай

А/44 Техник тоног төхөөрөмж бүртгэх тухай