List/Grid

А-ЗАХИРАМЖ Subscribe to А-ЗАХИРАМЖ

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2021 оны 01 сарын 25 өдөр                     А/19                         Улаанбаатар хот Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд  хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний… Дэлгэрэнгүй… »

Манай хороо-миний гудамж аян зохион байгуулах дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

Манай хороо-миний гудамж аян зохион байгуулах дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021 оны 02 сарын 23 өдөр А-41 Улаанбаатар хот Манай хороо-миний гудамж аян зохион байгуулах дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай… Дэлгэрэнгүй… »

Шуурхай штаб үргэлжлүүлэн ажиллахтай холбогдуулан хөрөнгө гаргах тухай

Шуурхай штаб үргэлжлүүлэн ажиллахтай холбогдуулан хөрөнгө гаргах тухай

2021 оны 02 сарын 10 өдөр А-37 Улаанбаатар хот Шуурхай штаб үргэлжлүүлэн ажиллахтай холбогдуулан хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

2021 оны 02 сарын 01 өдөр А/30 Улаанбаатар хот Журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

“Багануур гэрэлтүүлэг чигмэглэл” ААТҮГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай

“Багануур гэрэлтүүлэг чигмэглэл” ААТҮГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай

2021 оны 01 сарын 25 өдөр                     А/21                         Улаанбаатар хот “Багануур гэрэлтүүлэг чимэглэл” ААТҮГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29… Дэлгэрэнгүй… »

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

2021 оны 01 сарын 27 өдөр                     А/23                         Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

хамтран эзэмшигч нэмэх тухай

хамтран эзэмшигч нэмэх тухай

2021 оны 01 сарын 27 өдөр                     А/26                         Улаанбаатар хот Хамтран эзэмшигч нэмэх тухай             Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын… Дэлгэрэнгүй… »

2021 оны 01 сарын 27 өдөр                     А/25                         Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

2021 оны 01 сарын 27 өдөр                     А/24                         Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн… Дэлгэрэнгүй… »

2021 оны 01 сарын 21 өдөр                     А/16                         Улаанбаатар хот Захирамжийн хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5.”в”, 29.1.6.”ж”,… Дэлгэрэнгүй… »