List/Grid

ТАНИЛЦУУЛГА Subscribe to ТАНИЛЦУУЛГА

А-163 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

А-163 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

2020 оны 04 сарын 27-ны өдөр Дугаар 163 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн… Дэлгэрэнгүй… »

А-167 Хамтран эзэмшигч нэмэх тухай

А-167 Хамтран эзэмшигч нэмэх тухай

2020 оны 04 сарын 27 өдөр А/167 Улаанбаатар хот Хамтран эзэмшигч нэмэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай… Дэлгэрэнгүй… »

Дүүргийн 14 хоног тутмын нөхцөл байдлын мэдээ

Дүүргийн 14 хоног тутмын нөхцөл байдлын мэдээ

А-157  Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

А-157 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2020 оны 04 сарын 21 өдөр А-157 Улаанбаатар хот Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Гамшгаас хамгаалах… Дэлгэрэнгүй… »

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Багануур дүүрэгт газар эзэмшүүлэх нээлттэй дуудлага худалдааг 15 байршлын 22 нэгж талбарт зохион байгуулна.

Багануур дүүрэгт газар эзэмшүүлэх нээлттэй дуудлага худалдааг 15 байршлын 22 нэгж талбарт зохион байгуулна.

Багануур дүүргийн  Газар зохион байгуулалтын албанаас “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдаа”-г зохион байгуулах гэж байна. Дуудлага худалдаа  дүүргийн ЗДТГ-ын 202 тоот хурлын зааланд  2020 оны 02 дугаар сарын 19 өдрийн 14.00 цагт  нээлттэй явагдана. Дүүргийн Засаг… Дэлгэрэнгүй… »

Багануурчууд 2020 оныг тайван сайхан угтлаа

Багануурчууд 2020 оныг тайван сайхан угтлаа

А/427 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

А/427 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.4 дэх… Дэлгэрэнгүй… »