List/Grid

ТАНИЛЦУУЛГА Subscribe to ТАНИЛЦУУЛГА

Хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөөг утсаар өгнө.

Хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөөг утсаар өгнө.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас “Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын Хуульчдын холбоотой хамтран сар бүрийн гурав дахь долоо хоногийн Лхагва гарагт иргэдэд хууль, эрх… Дэлгэрэнгүй… »

А-314 Хөрөнгө гаргаж дэмжлэг үзүүлэх тухай

А-314 Хөрөнгө гаргаж дэмжлэг үзүүлэх тухай

2020 оны 09 сарын 16 өдөр Дугаар А-314 Улаанбаатар хот Хөрөнгө гаргаж дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

А-307 Ж.Сайнхүү, Б.Оюунтуяа нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай

А-307 Ж.Сайнхүү, Б.Оюунтуяа нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай

2020 оны 09 сарын 16 өдөр Дугаар А-307 Улаанбаатар хот Ж.Сайнхүү, Б.Оюунтуяа нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай             Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29… Дэлгэрэнгүй… »

А-306 Сургалт явуулах тухай

А-306 Сургалт явуулах тухай

2020 оны 09 сарын 11 өдөр Дугаар А-306 Улаанбаатар хот Сургалт явуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Дайчилгааны тухай… Дэлгэрэнгүй… »

А-301 Засаг даргын шагналаар шагнах тухай

А-301 Засаг даргын шагналаар шагнах тухай

2020 оны 09 сарын 03 өдөр Улаанбаатар хот Засаг даргын шагналаар шагнах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг,… Дэлгэрэнгүй… »

А-302 Д.Мөнхчимэгт буцалтгүй тусламж олгох тухай

А-302 Д.Мөнхчимэгт буцалтгүй тусламж олгох тухай

2020 оны 09 сарын 03 өдөр Дугаар А-302 Улаанбаатар хот Д.Мөнхчимэгт буцалтгүй тусламж олгох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2… Дэлгэрэнгүй… »

А-301 Засаг даргын шагналаар шагнах тухай

А-301 Засаг даргын шагналаар шагнах тухай

2020 оны 09 сарын 03 өдөр Дугаар А-301 Улаанбаатар хот Засаг даргын шагналаар шагнах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2… Дэлгэрэнгүй… »

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үүрэг гүйцэтгэгч Ж.Батбаясгалан тэргүүтэй албаныхан 09сарын 04-ний өдөр дүүрэгт ажиллалаа

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үүрэг гүйцэтгэгч Ж.Батбаясгалан тэргүүтэй албаныхан 09сарын 04-ний өдөр дүүрэгт ажиллалаа

А-298 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг дахин зохион байгуулах тухай

А-298 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг дахин зохион байгуулах тухай

2020 оны 08 сарын 27 өдөр Дугаар А-298 Улаанбаатар хот Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг дахин зохион байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай… Дэлгэрэнгүй… »

А-299 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-299 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020 оны 08 сарын 28 өдөр Дугаар А-299 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хаягжуулалтын… Дэлгэрэнгүй… »