СУЛ АЖЛЫН БАЙР

  Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх салбар зөвлөлд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар  сул ажлын байрны захиалгыг хүргүүлсэн бөгөөд  Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр эцэслэн гараагүй ажлын байрны жагсаалт  
         
Сул ажлын байрны нэр  Ангилал Зэрэглэл 
1 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар                                                 

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс                                    Тайлан мэдээ,орон нутгийн өмчийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

Төрийн захиргаа  4
2 Дүүргийн Захирагчийн ажлын алба Хот тохижилт, удирдлагын  хэлтэс Сөх,нийтийн тээвэр хариуцсан мэргэжилтэн  Төрийн захиргаа  4