Цэргийн штаб

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН

 

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб нь

Монгол улсын Засгийн газрын 2004 оны 66 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймаг, нийслэл, дүүргийн цэргийн штабын дүрэм”-ийн дагуу Батлан хамгаалахын сайдын тушаал, нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан орон тоогоор дүүргийн Засаг даргын шууд удирдлагын дор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Монгол Улсын “Батлан хамгаалах бодлогын үндэс” баримт бичиг, БХ-ын багц хуулийн шинэчлэл, батлан хамгаалах бодлого, зорилтыг сурталчлан таниулах, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн Батлан хамгаалахын сайдтай 2016-2020 онд хатран ажиллах санамж бичгийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих ажлыг төлөвлөн зохион байгуулж, Засаг даргыг шаардлагатай мэргэжил, арга зүйн зөвлөмжөөр ханган ажиллаж, дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг батлагдсан төсвийн хүрээнд, сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу чанартай зохион байгуулах, албан тушаалтан, дүйцүүлэх албан хаагчдын цэргийн бэлтгэл сургалт явуулах, цэргийн насны иргэдийн эрүүл мэндийн байдалд хяналт тавин хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас 2019 оныг “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх жил”  болгож, дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн.

Үүнд:

– Орон нутгийн хамгаалалт, дайчилгааны төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, бэлтгэлийг хангах

– Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг чанд сахих

– Төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээний чанар, үр дүнг дээшлүүлэх

– Албан тушаалтнуудын цэргийн бэлтгэл, сургалтыг зохион байгуулах, эх орноо батлан хамгаалах бэлтгэлийг хангуулах

– Цэргийн албаны үнэлэмжийг дээшдүүлэх, бие бүрэлдэхүүний сахилга хариуцлага, ёс зүй, цэргийн хэргийн мэдлэг, дадлагыг нэмэгдүүлэх

 

  Цэргийн штабын              дарга           Хурандаа

          Ж.Энхбат

2014 оноос томилогдон ажиллаж байна
         Төлөвлөлт сургалтын офицер Дэд хурандаа

М.Мөнгөнтулга

2010 оноос томилогдон ажиллаж байна
    Тоо бүртгэлийн               офицер               Хошууч

           Д.Баасанхүү

    2018 оноос           томилогдон   ажиллаж байна
        Мэдээллийн  аюулгүй байдлын               офицер                 Ахмад

    Ч.Жаргалсайхан

     2012 оноос          томилогдон     ажиллаж байна