ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Багануур дүүрэг нь эдийн засаг, эрх зүйн шинэ орчин бүрдсэн, иргэнээ дээдэлсэн, баялаг бүтээгчдээ дэмжсэн, үйлдвэрлэл хөгжсөн, амьдралын ая тухтай, амар тайван, байгальд ээлтэй, ил тод нээлттэй бие даасан хот болно.

Хавсралтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.