ХОЛБОО БАРИХ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛЧДЫН ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

 

Д/д   Овог нэр Албан тушаал Ажлын  утас  
1 1 Ц.Сандаг-Очир Засаг дарга 7021-3220  
2 2 Т.Отгонболд Засаг даргын орлогч 7021-0597  
3 3 П.Баттүшиг Тамгын газрын дарга 7021-0111  
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
4 1 Б.Туяа Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга 7021-0422  
5 2 Х.Намжилмаа Засаг даргын туслах,  үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0330  
6 3 Э.Цацралтуяа Эрх зүй, тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0767  
7 4 Н.Оюунтуяа Төрийн захиргаа, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0767  
8 5 Б.Дэлгэрмөрөн Шуурхай ажил, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0661  
9 6 Б.Пүрэвсүрэн Мэдээллийн технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0661  
10 7 Ц.Түвшинжаргал Архив, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн 7021-4444  
11 8 С.Уранцоож Хороо,  иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн 7021-4444  
12 9 Я.Отгонзул Хүний нөөц, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн 7021-2101  
13 10 Б.Алтантуяа Бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч 7021-0017  
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
14 1 Н.Оюунцэцэг Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга 7021-0448  
15 2 Д.Мөнхзул Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч 7021-3239  
16 3 Б.Ариунжаргал Бүртгэл, орлого хариуцсан мэргэжилтэн 7021-2958  
17 4 Б.Туяа Төсвийн мэргэжилтэн 7021-3239  
18 5 Л.Ариунжаргал Төлөвлөлт, орон нутгийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 7021-2958  
19 6 Н.Ариунбаяр Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0468  
20 7 С.Болорчимэг Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн /нормативт/ 7021-0468  
21 8 Т.Соёлхүү Тайлан мэдээ, орон нутгийн өмч хариуцсан мэргэжилтэн 7021-2958  
Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
22 1 Г.Гэрэлмаа Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга 7021-0088  
23 2 П.Бат-Эрдэнэ Төсөл хөтөлбөр, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0019  
24 3 М.Гантулга Гэр  бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0890  
25 4   Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спорт хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0890  
26 5 Н.Алтансүх Боловсрол соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0019  
Цэргийн штаб
27 1 Ж.Энхбат Цэргийн штабын дарга 7021-0380  
28 2 М.Мөнгөнтулга Төлөвлөлт сургалтын офицер 7021-0065  
29 3 Д.Баасанхүү Тоо бүртгэлийн офицер 7021-0065  
30 4 Ч.Жаргалсайхан Мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер 7021-0065  
Дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс
31 1 Б.Эрдэнэчимэг Хэлтсийн дарга 7021-0940  
32 2 Д.Баасанбаяр Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0207  
33 3 Э.Золзаяа Төсөл хөтөлбөр, жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0207  
34 4 Б.Анхзаяа Хүнс, худалдаа, нийтийн хоол, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0207  
35 5 Ч.Ундармаа Хот төлөвлөлт, орон сууц, барилга байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0207  
36 6 Б.Мөнхчимэг Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0207  
Аж ахуйн тасаг
37 1 Б.Ганболд Аж ахуйн тасгийн дарга 7021-2398  
38 2 Т.Оюун-Эрдэнэ Тамгын газрын ахлах нягтлан бодогч 7021-0050  
39 3 Эрдэнэцэцэг Тамгын газрын тооцооны нягтлан бодогч 7021-0050  
40 4 Нармандах Нярав 7021-0050  
Хороо
41 1 Л.Эрдэнэтуяа 1-р хорооны Засаг дарга 7021-3903  
42 2 Ш.Урангоо 1-р хорооны зохион байгуулагч 7021-0568  
43 3 Т.Ариунтуяа 1-р хорооны нийгмийн ажилтан 7021-0568  
   
44 1 Ж.Мөнхцэцэг 2-р хорооны Засаг дарга 7021-0314  
45 2 Оюунсувд 2-р хорооны зохион байгуулагч 7021-0314  
46 3 М.Оюунжаргал 2-р хорооны нийгмийн ажилтан 7021-0314  
   
47 1 Б.Бямбацэцэг 3-р хорооны Засаг дарга 7021-2105  
48 2 Т.Оргил 3-р хорооны зохион байгуулагч 7021-2216  
49 3 Л.Гэрэлтуяа 3-р хорооны нийгмийн ажилтан 7021-2216  
   
50 1 Ж.Мөнхцэцэг 4-р хорооны Засаг дарга 7021-2899  
51 2 Д.Төгсгэрэл 4-р хорооны зохион байгуулагч 7021-2654  
52 3 Б.Бямбадулам 4-р хорооны нийгмийн ажилтан 7021-2654  
   
53 1 Б.Мөнх-Учрал 5-р хорооны Засаг дарга 7021-2655  
54 2 Д.Уранчимэг 5-р хорооны зохион байгуулагч 7021-2656  
55 3 Э.Гуамарал 5-р хорооны нийгмийн ажилтан 7021-2656  
  Захирагчийн ажлын алба
56 1 Д.Дэмчигжав Багануур хотын ерөнхий менежер

Бөгөөд Захирагчийн ажлиын албаны дарга

7021-0052  
57 2 Б.Энхсайхан Хот тохижилт, удирдлагын хэлтсийн дарга    
58 3 Б.Сайнзаяа Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, архив, дотоод ажил, СӨХ хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0053  
59 4 М.Урнаа Авто зам, орчны бохирдол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 7021-0054  
60 5 Ж.Батбаяр Тохижилт, гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0053  
61 6 Б.Сайнзаяа Аялал жуулчлал, СӨХ, нийтийн тээвэр хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0054  
62 7 А.Баярзул Даргын туслах, бичиг хэргийн архлэгч 7021-0051