Удирдлагын зөвлөлийн хурлын шийдвэр

 

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2019 ОНЫ 4-Р УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛУЗХ-ын ТОЙМ 4-Р УЛИРАЛ

 

 

  ….

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2019 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

УЗХ-ын ТОЙМ 3-Р УЛИРАЛ(2)

 

 

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2019 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

 

 

 

 ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2019 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

 

 

 

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2018 ОНД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

 

 

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ УДИРДЛАГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ШИЙДВЭРЛЭСЭН АСУУДАЛ

 

Д/Д ОН САР ӨДӨР ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ АСУУДАЛ ОРУУЛСАН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ
1 2017.11.01 ҮТПарк-Эко хот төслийн танилцуулах тухай ДБҮҮХэлтэс Удирдлагын зөвлөлийн гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдэж ДИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар оруулахаар шийдвэрлэв
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт шинээр суурьшлын бүс үүсгэх боломжтой газрыг судалж тогтоох, төлөвлөлт хийлгэх тухай Газрын алба Багануур дүүргийн 2030 он хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөөний төсөлд тусгагдсан гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 4-хорооны Тогос-уул хэсгийн хойд талд шинээр нэмж 130 иргэнд 17,4 га, 5-р хророоны Их-Гүн хэсгийн зүүн талд 50 иргэн 11 га газрыг тус тус тодорхойлов
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт зуслангийн зориулалтаар олгох боломжтой газрыг судалж тогтоох, төлөвлөлт хийлгэх тухай Газрын алба Удирдлагын зөвлөлийн гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдсэн.
“Оюунлаг Багануур” хөтөлбөрийг хэлэлцэх тухай НХХэлтэс ДИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэв.
2 2017.11.09 Эрчим хотхоны асуудлыг хэлэлцэх ДБҮҮХэлтэс Удирдлагын зөвлөлийн гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдэж инженерийн байгууллагууд техникийн нөхцөл олгох талаар дахин хуралдахаар шийдвэрлэв.

3

2017.11.28

“Багш сурагч солилцоо” хөтөлбөрийн талаарх тайлангийн тухай Боловсролын хэлтэс Дүүргийн хэмжээнд “Багш сурагч солилцоо” хөтөлбөрийн үр дүнг улирал, жилээр тооцож ажиллахаар шийдвэрлэв.
Оны шилдгүүдийг шалгаруулах журамд өөрчлөлт оруулах тухай ТЗУХэлтэс Оны шилдгүүдийг шалгаруулах журамд өөрчлөлт оруулан дүүргийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулахаар шийдвэрлэв.
Архи, тамхи худалдаалдаг газруудад хийсэн хяналт шалгалтын үр дүнг танилцуулах Цагдаагийн хэлтэс, МХХэлтэс Архи, тамхи худалдаалдаг газруудад хийсэн хяналт шалгалтын үр дүнг танилцууллаа.
“Усан спорт боулингийн төв”-ийн үнэ тарифын талаар Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс “Усан спорт боулингийн төв”ийн үнийн саналтай танилцан дэмжигдсэн.
4 2017.12.07 “Найман дулам хүнс комплекс” ХХК-ий согтууруулах ундааны зөвшөөрөл авах, “Лонг краван” ХХК-ий караоке пабын сунгалт ДБҮҮХэлтэс Удирдлагын зөвлөлийн гишүүдийн олонхийн саналаар дэмжигдсэн.
2018 онд Улс, Нийслэл, ОНХСангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний санал танилцуулга Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд 2018 онд Улс, Нийслэл, ОНХСангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний санал танилцуулж 12 сарын 20-ны өдрийн ДИТХ-ын хуралдаанаар батлуулахаар шийдвэрлэв
5 2017.12.20 Оны шилдгүүдийг тодруулах тухай ТЗУХэлтэс Оны шилдгүүдийг 19 наминацид нэр дэвшүүлэн шалгаруулан дүүргийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэв

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

 

UZH-1

UZH-3