АЖЛЫН БАЙРНЫ ЖАГСААЛТ

Овог нэр  Албан тушаал  Өрөөний дугаар  Ажлын утас  Гар утас 
1 Ц.Сандаг-Очир Дүүргийн Засаг дарга 201a 70213220 99048967
2 Т.Отгонболд Засаг даргын орлогч 201б 70210597 99056885
3 П.Баттүшиг Тамгын газрын дарга  213 70210111 99090809
  Багануур хотын Захирагчийн ажлын алба
4 Д.Дэмчигжав Хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга 226 70210052 99027105
5 Я.Отгонзул Хот тохижилтын хэлтсийн дарга 227 70210053 98601969
6 Б.Энхсайхан Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, архив, дотоод асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 228 70210053 99022576
7 Б.Сайнзаяа Аялал жуулчлал, Нийтийн тээвэр, СӨХ-дын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 229 70210054 80660066
8 М.Урнаа Авто зам, орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн 229 70210054 99801838
9 Ж.Батбаяр Тохижилт, гэрэлтүүлэг, гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 228 70210053 95193388
10 А.Баярзул Даргын туслах, бичиг хэргийн эрхлэгч 225 70210051 99863370
  Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс
11 Б.Туяа Хэлтсийн дарга 206 99563899 70210422
12 Х.Намжилмаа Засаг даргын туслах, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл хариуцсан мэргэжилтэн 201 99204977 70210330
13 Б.Отгонцэцэг Төрийн захиргаа, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 207 70210767 89808480
14 Ё.Нармандах Хүний нөөц, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн 208 99047289 70210212
15 Б.Дэлгэрмөрөн Шуурхай ажил, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 210 99070171 70210661
16 Т.Мөнхтүвшин Эрх зүй, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн 207 91916671 70210767
17 Б.Пүрэвсүрэн Мэдээллийн технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн 210 99572563 70210661
18 С.Уранцоож Хороо, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн 102 88050912 70214444
19 Ц.Түвшинжаргал Архив, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн 102 70214444 99043480
  Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
20 Н.Оюунцэцэг Хэлтсийн дарга 218 99029755 70212398
21 Д.Мөнхзул Ерөнхий нягтлан бодогч 215 99068470 70213239
22 Б.Туяа Төсвийн ерөнхий мэргэжилтэн 215 99262844 70213239
23 Э.Алтангэрэл Бүртгэл, орлого хариуцсан мэргэжилтэн 214 70212958 89987001
24 Н.Ариунбаяр Банкны төлбөр, тооцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 216 70210468 95618080
25 С.Болорчимэг Банкны төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн 216 70210468 99281045
26 Т.Соёлхүү Тайлан мэдээ, орон нутгийн өмч хариуцсан мэргэжилтэн 214 70212958 99033819
  Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
27 Г.Гэрэлмаа Хэлтсийн дарга 205 96687416 70210088
28 Б.Балжинням Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спорт хариуцсан мэргэжилтэн 203 99689293 70210890
29 Н.Алтансүх Боловсрол, соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 204 99989880 70210019
30 М.Гантулга Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн 203 80083665 70210890
31 П.Бат-Эрдэнэ Төсөл хөтөлбөр, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 204 99946536 70210019
  Цэргийн штаб
32 Ж.Энхбат Цэргийн штабын дарга 315 99909889 70210380
33 М.Мөнгөнтулга Төлөвлөлт сургалтын офицер 312 99087282 70210065
34 Ц.Ганхуяг Тоо бүртгэлийн офицер 312 89014473 70210065
35 Ч.Жаргалсайхан Мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер 313 99277477 70210065
  Аж ахуйн тасаг
36 Б.Ганболд Тасгийн дарга 218 95221011 70213599
  Дэд бүтэц, үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс
37 Б.Эрдэнэчимэг Дарга 209 99036469 70210940
38 А.Хулан Хүнс, худалдаа, нийтийн хоол, ахуйн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 211 80960914 7021-0207
39 Д.Баасанбаяр Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 211 99241696 70210207
40 Ч.Ундармаа Хот төлөвлөлт, орон сууц, барилга байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 211 88058524 70210207
41 Б.Анхзаяа Төсөл хөтөлбөр, жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн 211 99218890 7021-0207