Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Нийтийн зар Мэдээний самбар”-ын байршил

Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт орших
“Нийтийн Зар Мэдээний Самбар”–ын байршил

2014.06.10