МХХ-ийн ажлыг шалгалаа.

НМХГ-ын даргын тушаалаар дэд дарга нараар ахлуулсан ажлын хэсэг Нийслэлийн 8 дүүрэг дэх МХХ-үүдийн 2014 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын байцаагч нарын хийсэн хяналт, биелэлт, үр дүн гаргасан эрх зүйн акт баримт бичиг, хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтэнд дотоодын хяналт хийж үнэлэлт өгөх шалгалт хийгдэж байгаа бөгөөд өнөөдөр Бат-Эрдэнэ дэд даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг тус МХХ-ийн ажлыг шалгалаа. Энэ шалгалт нь МХБ-ын ажлыг улам сайжруулах зорилготой юм. Мөн ажлын хэсгийн ахлагч дэд дарга Бат-Эрдэнэ Хэрлэнгийн Шалган бүртгэх товчооны ажилтай танилцлаа.

post

shalgalt

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.