Дүүргиийн ахмадын хорооны удирдлагууд шинэчлэгдлээ

CAM00070

Багануур дүүргийн ахмадын хорооны бүх ахмадын хурал 2014.08.15 өдөр боллоо. Хуралаар ахмадын хорооны ажлын тайлан хяналтын хэсгийн ажлын зохион байгуулалтын талаар хэлээлцсэн юм. Зохион байгуулалтын шинэчлэлийн хүрээнд Ахмадын хорооны дарга тэргүүлэгч гишүүдийг санал хуралтаар сонголоо. Ахмадлын хорооны даргад Ж.Мядаг Д.Дулмаа нар өрсөлдсөнөөс Дүүргийн ахмад багш нарын зөвлөлийн тэргүүн, Ахмадын хорооны тэргүүлэгч гишүүн Д.Дулмаа сонгогдлоо.