Намрын ногоон өдрүүдэд үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай А/272

272