Газар эзэмших эрх шинээр олгох, эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай А/202

202