Багануур дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 2 сард гаргасан газрын захирамжууд

ImageImage0001Image0002Image0003Image0004Image0005Image0006Image0007Image0008 Image0009 Image0010 Image0011 Image0012 Image0013 Image0014Image0015 Image0016 Image0017Image0018 Image0019 Image0020Image0021

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.