Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын 2014 оны хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлт

Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын 2014 оны  хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлт  энд дарж үзнэ үү