Баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх комисс, Салбар хороодыг байгуулах тухай А/209

209 209.1 209.3