Татвар төлөгчдийн дунд АХА тэмцээн зохион байгууллаа.

1 150

2013, 2014 онд шинээр байгуулагдсан  ААН-ийн захирал, нягтлан бодогчдын дунд АХА тэмцээнд зохион байгуулж 1-р байранд Ард даатгал салбарын захирал Т.Баярхүү,  2-р байранд Ашиг-Ёс ХХК-ний захирал Г.Ашигнов шалгарлаа.