Гамшгаас хамгаалах штабын дадлага, Засаг даргын үзлэг зохион байгуулах тухай №А/88

88.0 88.1