Цахим тендерт оролцох хүсэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд өгөх зөвлөмж

p18i2la0lq1sars51ml0dutnll1Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас тендер шалгаруулалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан цахим тендерт оролцож буй аж ахуйн нэгжүүд зарим талын мэдээлэл дутмаг байгаагаас шалтгаалан алдаа зөрчил үүсэх тохиолдол гарч байна. Тухайлбал, компанийн өөрийн гаргасан тендерийн баталгааг тухайн банк цахим хэлбэрээр илгээсэн эсэхийг шалгаагүйн улмаас тендерт оролцох эрхгүй болох зөрчил давтагдаж байна. Тиймээс банканд хандаж тендерийн баталгаа гаргасны дараа тендерт оролцогч өөрийн нэвтрэх эрхээр www.meps.gov.mn цахим хуудсанд орж тендерийн иж бүрдэл бүрэн илгээгдсэн эсэхийг хянан шалгаж байхыг анхааруулж байна. Тендерт оролцогчдоос илгээсэн баримт материал тендерийг албан ёсоор нээх хүртэл тусгай программаар бүрэн нууцлагдсан байдаг нь цахим тендер шалгаруулалтын онцгой давуу тал юм. Иймд тендерийн бичиг баримтыг тэр дундаа тендерийн баталгааг нээлт хийхээс 2-3 өдрийн өмнө цахим системд илгээж байх нь техникийн саатал, элдэв эрсдэлээс хамаарахгүй найдвартай алхам болохыг зөвлөж байна.
Цахим тендерт оролцохоор төлөвлөж байгаа бол та дараахь зүйлийг анхаараарай.
  • Цахим тендерийн урилгад заасан тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь цахим системийн серверийн цагаар тооцогдох бөгөөд хугацаа хоцорсон тендер хүлээж авахгүй.
  • Цахим тендер хүлээж авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч илгээсэн тендертээ засвар, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, буцаан авах эрхтэй. Хэрэв тендерт оролцогч илгээсэн тендерээ буцаан авсан тохиолдолд цахим тендерт оролцох хураамжийг буцаан олгохгүй.
  • Тендерийн материалд цахим тендерийн баталгааг хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим систем арилжааны банкны мэдээллийн сангаас тендерт оролцогчийн цахим тендерийн баталгааны талаарх мэдээллийг шалгана.
  • Тендерийн материалыг Цахим худалдан авах ажиллагааны систем (www.meps.gov.mn) хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн нууцлалын кодыг ашиглан нэвтэрч, цахим хэлбэр (pdf)-ээр илгээнэ. Цахим систем ашиглан илгээх нийт файлын хэмжээ 100 Mb, нэг файлын хэмжээ 15 Mb байна. Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 20,000 төгрөгийг www.meps.gov.mn-ээр банкны меркантийн системийг ашиглан төлнө.
  • Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт болон “Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам” зэрэгтэй танилцаж, зохих заавар зааварчилгааг авч, цахим системийн шаардлагад нийцүүлэн тендерийн баримт бичгийг бэлтгэн ирүүлээрэй гэж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас мэдээллээ.

Comments are closed.