Бүртгэлийн хэлтэс иргэний баримтын архивын лавлагаа олгож эхэллээ

Багануур дүүргийн Бүртгэлийн хэлтсээс төрийн үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгах, үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэх зорилгоор дээд шатны байгууллагад хүсэлт уламжилиж, ТУС ДҮҮРЭГТ БҮРТГЭЛ ХИЙГДСЭН иргэдийн  

  • Төрсний,
  • Үрчилсний,
  • Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний,
  • Эцэг тогтоосны,
  • Гэрлэсний,IMG_9196
  • Гэрлэлт сэргээсний,
  • Гэрлэлт цуцалсны,
  • Иргэний үнэмлэхний,
  • Шилжин суурьших хөдөлгөөний,

лавлагааг дүүрэгтээ олгох асуудлыг 2014 оны 1 дүгээр сар 20-ны өдрөөс олгож эхэллээ.

Comments Closed

Comments are closed.