Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Огноо : 2013 оны 11-р сарын 19

  1. Багануур дїїргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь Авто вокзалын барилгын дулаан, бохир усны холболтын зураг, төсөв боловсруулах зорилгоор зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Төслийн дугаар: БНД.ХААА-2013.34 дугаартай
  2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь: Багануур дїїргийн Авто вокзалын барилгын дулаан, бохир усны холболтын зураг, төсөв боловсруулах болно.
  3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
  4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2013 оны 11-р сарын 26-íы өдрийг хүртэл 08:00-17:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2013 оны 11-р сарын 26-íы өдрийн 11:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

Хаяг: Багануур дїїрэг 1-р хороо Д.Нацагдоржийн талбай ЗДТГ-ын байр Худалдан авах ажиллагааны алба 102тоот єрєє Мэргэжилтэн О.Амартүвшин утас: 7021-2102, 9921-6566
It can also be used generally, order essay online at https://order-essay-online.net where it means to damage something, making it defective.

Comments are closed.