Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Огноо : 2013 оны 12-р сарын 19

  1. Багануур дїїргийг ногоон байгууламжийн мастер төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Төслийн дугаар: БНД.ХААА-2013.44 дугаартай
  2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь: Багануур дїїргийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулах болно.
  3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
  4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2014 оны 01-р сарын 03-ны өдрийг хүртэл 08:00-17:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2014 оны 01-р сарын 03-ны өдрийн 11:30 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

Хаяг: Багануур дїїрэг 1-р хороо Д.Нацагдоржийн талбай ЗДТГ-ын байр Худалдан авах ажиллагааны алба 102тоот єрєє Мэргэжилтэн О.Амартүвшин утас: 7021-2102, 9921-6566
Die spanischen https://www.ghostwriter-hilfe.com/hausarbeit/ seminarteilnehmer waren mit groem engagement bei der sache.

Comments are closed.