Сонгон шалгруулалтанд урьж байна.

Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх хороолол доторх авто замын зураг төсөв болосвруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгуулна. Холбоо барих утас: 70212368, 70210940

Comments are closed.