Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /2013 оны 4-р сарын 30-ны байдлаар /

TestChartДүүргийн орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 25 байгууллага, санд өссөн дүнгээр нийт 3 тэрбум 696 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосоны 32,4 хувь буюу 1 тэрбум 198 сая төгрөгийн санхүүжилтийг орон нутгийн төсвийн 9 байгууллагад, 67,6 хувь буюу 2 тэрбум 497,9 сая төгрөгийн санхүүжилтийг  тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 15 / ЕБСургуулиуд, цэцэрлэгүүд, Спорт хороо, Соёлын ордон, өрхийн эмнэлэгүүд / байгуулагад хийлээ.

Дүүргийн төсөвт татварын орлогоор 214 сая төгрөг төвлөрүүлж, нийслэлээс санхүүгийн дэмжлэг 1 тэрбум 56 сая төгрөг авч орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад санхүүжилт хийсэн.

Оны эхний 4 сарын байдлаар орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагууд 14,5 сая төгрөгийн авлагатай, 209,5 сая төгрөгийн өртэй байна. Үүссэн авлагын 82,7% буюу 11,9 сая төгрөг, өрийн 38% буюу 79,8 сая төгрөг нь орон нутгийн төсвийн байгууллагын өр эзэлж байна. Нийт өрийн 48,2%-ийг цалин шимтгэлийн, 22.2%-ийг түлш халаалт, хоолны зардлын, 29,6%-ийг бусад зардалын өртэй байна.

 

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮЖИЛТ

 /мян.төг/
 №

 ҮЗҮҮЛЭЛТ

 Төлөвлөгөө
/өссөн дүнгээр/

 Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/

   НИЙТ ДҮН

                      –  

      1,198,143.70

     1  ИТХурал

                      –

          30,415.80

     2  ЗДТГазар

                      –

         348,092.90

     3  Засаг даргын нөөц хөрөнгө

                      –

          45,000.00

     4  Хот тохижилт

                      –

         154,305.20

     5  Ахмадын хороо ОН

                      –

          10,294.50

     6  Хүүхэд хөгжлийн төв

                      –

          27,082.80

     7  Усан спортын төв

                      –

            6,259.20

     8  Нийгмийн халамжийн зардал

                      –

         562,457.80

     9  Худалдан авах ажиллагааны алба

                      –

          14,235.50

 

 

 

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН САНХҮҮЖИЛТ

 /мян.төг/

 №

 ҮЗҮҮЛЭЛТ

 Төлөвлөгөө
/өссөн дүнгээр/

 Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/

 НИЙТ ДҮН

      2,528,800.70

      2,497,888.60

     1

 Соёлын ордон

         100,570.70

         100,570.70

     2

 Биеийн тамир спортын хороо

          65,254.70

          65,254.70

     3

 Биваангирд өрхийн эмнэлэг

          26,436.20

          26,436.20

     4

 Ач элбэрэл өрхийн эмнэлэг

          20,763.60

          20,763.60

     5

 Энх өрх өрхийн эмнэлэг

          20,923.70

          20,923.70

     6

 Энэрэлт өлзий өрхийн эмнэлэг

          26,965.70

          26,965.60

     7

 142-р цэцэрлэг

         113,960.40

         113,960.40

     8

 131-р цэцэрлэг

         183,094.20

         183,094.20

     9

 139-р цэцэрлэг

         173,832.80

         173,832.80

   10

 132-р цэцэрлэг

         123,081.10

         123,081.10

   11

 138-р цэцэрлэг

         161,238.60

         161,238.60

   12

 Сод хувийн сургууль

          27,557.30

          27,557.30

   13

 БЦогцолбор

         761,363.50

         761,363.55

   14

 ГХТөв

          23,196.50

          23,196.50

   15

 Гүн Галуутай цогцолбор

         669,649.70

         669,649.65

 

 

Comments are closed.