ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 

 Баганууðûí Äóëààíû ñòàíö”ÒªÕÊ нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Баганууðûí Äóëààíû ñòàíö”ÒªÕÊ-íèé ÊÂÒÑ-20-150 ìàðêûí óñ õàëààëòûí çóóõíû /Ê-7/ èæ á¿ðýí óòàà ñîðîã÷ /ÄÑ/  нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

 Үнийн саналыг 2013 оны 12 дугаар сар 03-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө Багануур дүүрэг 3-р хороо, ¯éëäâýðèéí õýñýã, Баганууðûí Äóëààíû ñòàíö”ÒªÕÊ-èé òºâ áàéð, ¯À-íû äàðãà Ë.Ãàíòºãñ  хаягаар ирүүлнэ.

 3.    Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2013 оны 12 дугаар сар 03ны өдрийн 12:40 цагт нээнэ.

 

 Хаяг: Багануур дүүрэг, 3-р хороо ¯éëäâýðèéí õýñýã, “Баганууðûí Äóëààíû ñòàíö”ÒªÕÊ-èé òºâ áàéð, ¯À-íû äàðãà Ë.Ãàíòºãñ,  Måíåæåð Ì.̺íõìàíëàé

Утас: 7021-0411,  99046364, 91101432

I like being pushed to who can i pay to do my homework from https://homework-writer.com create and discover something new about myself that I didn’t know was there.

Comments Closed

Comments are closed.