Үзэсгэлэн худалдааны нийт борлуулалт

Багануур дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв нь үйлдвэр эрхлэгчдийгээ дэмжин улсын хэмжээний 3, олон улсын хэмжээний 1, нийт 4 үзэсгэлэн худалдаанд амжилттай оролцуулж үйлдвэр эрхлэгчид маань нийт 14,126,000 төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна. Ойрын үед болох үзэсгэлэн худалдаанд үйлдвэр эрхлэгчдийгээ оролцуулах төлөвлөгөөтөй ажиллаж байна.

Comments Closed

Comments are closed.