Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв нь бойжигчдоо хүлээн авлаа

34  Багануур дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төв нь Бойжуулах төв байрандаа нийт 12 үйлдвэр эрхлэгчээс одоогын байдлаар 7 үйлдвэр эрхлэгчдийг авч бойжуулан үйл ажиллагааг нь дэмжин ажиллаж байна.

Comments Closed

Comments are closed.