ЖДҮДТөв нь бойжигчоо дэмжин, ажлын гутал нийлүүлэх гэрээ хийгдлээ

603244_166136256926634_130517434_n Багануур дүүргийн ЖДҮДТөв нь төвийнхөө бойжигч Ж.Цэрэндоржийн бүтээгдэхүүнийх нь борлуулалтын сувгыг нэмэгдүүлэх тал дээр дэмжин ажиллаж Авто-Жим НӨҮГ-тай холбож өгснөөр 80 ширхэг 6.000.000 төгрөгний ажлын гутал нийлүүлэх гэрээг 2013 оны 10-р сарын 09-ны өдөр байгууллаа.

Comments Closed

Comments are closed.