Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийг дүүрэгтээ бүрэн шийдвэрлэж эхэллээ

Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс санал  хүсэлтийг  95363402  дугаарын  утсаар хүлээн авч  байна.

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч тогтмол ажиллаж байгаа бөгөөд 2013 оны 10 сарын 14-ний өдрөөс эхлэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийг Дүүрэгтээ бүрэн  шийдвэрлэдэг боллоо.

Comments are closed.